Vítejte na stránkách spolku PANACEA

 

Jsme spolkem, jehož cílem je sdružovat jedince, kteří mají zájem podporovat Energetické léčení INEH probíhající v rámci Mezinárodní sítě Energetického léčení (International Network of Energy Healing) a jeho prostřednictvím  působit v oblasti regenerace fyzických a duševních sil člověka, zdravého způsobu života a rozvoje osobnosti.

 

Program spolku

Hlavním programem spolku jsou následující aktivity:

  • podpora myšlenky Energetického léčení INEH a absolventů seminářů Energetického léčení INEH,
  • podpora a realizace programů v oblasti duchovního rozvoje člověka, včetně podpory takto zaměřených vzdělávacích zařízení,
  • navazování kontaktů a spolupráce s lékaři a terapeuty různých oborů,
  • hledání možností pro výzkum, jeho provádění, v oblasti celostního přístupu vedoucí k uzdravování člověka a dokládajících prospěšnost spolupráce tzv. alternativní a klasické medicíny,
  • pořádání přednášek, shromáždění a seminářů v oblasti regenerace fyzických a duševních sil člověka,
  • realizace programů v oblasti zdravého způsobu života.

 

Co je Energetické léčení INEH ?

Energetické léčení INEH je energetické celostní ošetření podporující nastolení vnitřní harmonie mezi tělem, psychikou a duší. Jestliže energie duše člověka, jeho „pravého JÁ“, jeho podstaty, může volně proudit jeho různými energetickými úrovněmi (fyzickým tělem, emocemi, myšlením), existuje stav psychického i fyzického zdraví.

V Energetickém léčení INEH praktik pracuje s energií všeobsahující, ničím nepodmíněné, neosobní lásky. Je to nejvyšší energetická frekvence, kterou dokážeme vnímat a které se můžeme otevírat. Tato energie je naší podstatou, nejvnitřnější esencí a základem existence. Při ošetření člověka jde tedy o posilování jádra zdraví v něm, vlastně o posilování jeho sebeléčebných schopností.

 

_______________________

 

Chcete se stát členem spolku Panacea?

Spolek je otevřený i těm, kteří neabsolvovali kurzy Energetického léčení INEH (dříve Esoterního léčení), a přesto jsou příznivci principů, na jejichž základě tato metoda stojí. Rádi vás příjmeme mezi sebe.

Stačí, když se nám ozvete na e-mail pranickastrava@seznam.cz.